Monday, March 9, 2020

Shanmuga NAyagan thOtRam


ஷண்முக நாயகன் தோற்றம்
Shanmuga NAyagan thOtRam
Appearance  of Lord  Shanmukha 

By
Sage agasthya

Translated  by
P.R.RamachanderHear  the great song as sung in Malaysia  https://www.youtube.com/watch?v=4ULjvduOMAA


Refrain/Pallavi

(ஷண்முக நாயகன் தோன்றிடுவான் ... சிவ
ஸத்குரு நாயகன் தோன்றிடுவான்
கண்களினால் கண்டு போற்றிடலாம் ... கொடும்
காலத்தைக் காலனை மாற்றிடலாம்) (ஷண்முக ......)

(Shanmukha  Nayagan thondriduvan-Shiva
Sathguru Nayagan THondriduvan,
Kankalinaal  kandu  pothidalaam-Kodum
Kalathai  , kalanai maththidalaam)

( Lord Shanumuga   would appear, The  lord,
Who  was teacher  to Lord shiva   would appear,
Let us see him with eyes  and praise him,Let us  ,
Change    the  bad time    as well  as death)

ஆனந்த மாமலர்ச் சோலையிலே ... மன
ஆட்டம் அடங்கிய வேளையிலே
ஞானம் தரும் தென்றல் காற்றினிலே ... எழும்
நாம ஸங்கீர்த்தன ஊற்றினிலே (ஷண்முக ......)

1.Ananda  Mamalar   cholayile-Mana,
AAttam adangiya   velayil,
Jnanam  tharum  thendral  kathinile-Yezhum,
Nama  SAngeerthana  oothinele    (Shanmukha)

In the joyful   mango   garden, at the time,
When mind   has  become   calm,
In the southern breeze  that grants wisdom, In the,
Spring  of the  singing of his name(Lord  Shanumukha)

2.பக்குவாம் தினைக் காட்டினிலே ... அவன்
பக்தர் நுழைந்திடும் வீட்டினிலே
மிக்குயர்வாம் மலைக் கோட்டினிலே ... அருள்
மேவும் அகத்தியன் பாட்டினிலே (ஷண்முக ......)

Pakkuvamaam  thinai  kaattinile  -avan  ,
Bhakthar nuzhainthidum veettinile  ,
Mikkuyarvaan  malai  kottilele-arul ,
Mevum  Agathiyan paattinle  (shanumukha..)

In the forest  of ripe  Thinai, in the house  ,
His devotees   enter, in the line  ,
Of the mountain which is great  , in the,
Song of Agasthyawhich is full of grace  (Shanmukha..)

3.தொண்டர் திரண்டெழும் கூட்டத்திலே ... அவன்
சுற்றிச் சுழண்றிடும் ஆட்டத்திலே
அண்டர் தினந்தொழும் வானத்திலே ... தவ
ஆன்மா சுகம்பெரும் மோனத்திலே (ஷண்முக ......)

Thondar thirandu yezhum  koottathile –avan,
Chuthi chuzhandridum aattathilre,
Andar  dhinam  thozhum   vanathile=Thava,
AAnmaa  sukham perum monathile  (Shanmukha..)

In the crowd   where  his devotees have gathered,
In the play where   he rotates  and revolves,
In the sky where  devas   salute him daily,
In the silence where  the soul  in penance  gets pl,easure  (Shanmukha..)

4.ஏழைக் கிரங்கிடும் சித்தத்திலே ... பொருள்
ஈந்து மகிழ்ந்தவர் அத்தத்திலே
ஊழைக் கடப்பவர் பக்தியிலே ... தெய்வ
உண்மையைக் காண்பவர் சக்தியிலே (ஷண்முக ......)

Ezhaikku   irangidum   chithathile-porul  ,
Eendhu  magizhnthavar   athathile,
OOzhai  kadappavar bhakthiyile  -deiva,
Unmayai  kanpavar   sakthiyile   (Shanmukha,,,)

In the mind which takes  pity on the poor, in the heart,
Of those   who gave  things and were overjoyed,
In the devotion of those  who cross fate, in the power,
Of those   who protect   the truth of God    (Shanmukha..)

5.வேதாந்தத் தத்துவ சாரத்திலே ... அலை
வீசும் செந்தூர்கடல் தீரத்திலே
ஆதாரக் குண்டலி யோகத்திலே ... பர
ஆத்மா ஜீவாத்மா வைபோகத்திலே (ஷண்முக ......)

Vedantha thathuva   saarathile-Alai  ,
Veesum   chenthur  kadal   theerathile  ,
Aadhara  Kundali yogathile-Para,
AAthma jeevathma   vaib hogathile  (Shanmukha..)

In the essence of  philosophy  of Vedantha, in the coast,
Of ocean of Thiruchenthur wgere   waves beat,
In basis of  Kundali yoga-in the  festival,
Of joining   of the soul   and the God  (Shanmukha,,)

6.அன்பர் இயற்றிடும் சோலையிலே ... உயர்
அர்ச்சனையாய் மலர் தூவையிலே
இன்பப் பெரும் புனல் வீழ்ச்சியிலே ... காணும்
யாவும் ஒன்றென்றெனக் காசியிலே  (ஷண்முக ......)

Anbar   iyathidum   cholayile  -Uyar  ,
Archanayai  malar  thoovayile ,
Inba perum   punal  veezhchilyile  -Kanum  ,
Yavum ondrendra  kasiyile  (Shanmuha..)

In the garden of poems  composed  by devotees,
In the  rain of flowers done  in great  worship,
In the great water  fall of  joy, in Kasi,
Where  we feel all that  we see is one  (Shanmukha..)

7.நன்னும் இயற்கை அமைப்பினிலே ... ஒளி
நட்சத்திரங்களின் இமைப்பினிலே
விண்ணில் விரிந்துள்ள நீலத்திலே ... மயில்
மேல் வரும் ஆனந்தக் கோலத்திலே (ஷண்முக ......)

Nannum iyarkai  amaippinile –oli,
Nakshathangalin  imaippinile,
Vinnil  virunthulla   nelathile –Mayil ,
Mel  varum   ananda  kolathile  (Shanumuka

In the arrangement  of nature  we enjoy,
In the glittering  of the   shining   stars,
In the blue that is spread  over the sky,
In the  joyful form  that comes  riding on a peacock  (Shanukha,,)

8.தேகவிசாரம் மறக்கையிலே ... சிவ
ஜீவ விசாரம் பிறக்கையிலே
ஆகும் அருட்பணி செய்கையிலே ... கங்கை
ஆறு கலந்திடும் பொய்கையிலே (ஷண்முக ......)

Deha vicharam marakkayile-Shiva ,
Jeeva vicharam pirakkayile,
Aakum   arut pani  cheikayile-Gangai  ,
Aaru  kalanthidum poikayile  (Shanmukha..)

When we forget  about care  of the body,
When we  start thinking  about  beings  of Shiva,
When we are  doing constructive  work of dewvotion,
When River  ganges  mixes  in the pond  (Shanmukha..)

9.மானாபிமானம் விடுக்கையிலே ... தீப
மங்கள ஜோதி எடுக்கையிலே
ஞானானு பூதி உதிக்கையிலே ... குரு
நாதனை நாடித் துதிக்கையிலே (ஷண்முக ......)

Manaabhimanm  vidukkayile-Dheepa,
Mangala  jothi   yedukkayile,
Jnananu bhoothi  udhikkayile-Guru  ,
Nadhanai  naadi  thudikkayile   (Shanmukha,,)

When we lose concept of respect and pride,
When we show the auspicious  luster of lamp,
When  the concept  of wisdom rises, when ,
We search for Guru   and worship him.   (Shanmukha..)

10ஆடிவரும் நல்ல நாகத்திலே ... அருள்
ஆரெழுத்தின் ஜெப வேகத்திலே
கோடி வரம்தரும் கோவிலிலே ... தனை
கும்பிடுவார் மனை வாயிலிலே(ஷண்முக ......)

AAdivarum   nalla nagathile-Arul  ,
Aarezhuthin japa  Vegathile,
Kodi varam tharum kovilile-Thanai,
Kumbiduvaar    mania   Vayilile(Shanmukha..)

On the serpent   that comes dancing, in
The speed of chanting   the divine   six letters,
In the temple  where one crore  boons are given,
In the gate of the home  of those  who salute him (Shanmukha..)

11.சித்தரின் ஞானாவிவேகத்திலே ... அவர்
செய்திடும் தேனாபிஷேகத்திலே
உத்தமமான விபூதியிலே ... அதன்
உட்பொருளாம் சிவ ஜோதியிலே (ஷண்முக ......)

Sidharin jnana  vivekathile-Avar  ,
Cheithidum  thenaabishekathile,
Uthamamaana  vibhoothiyile-adhan,
Utporulaam   Shiva  Jothiyile(Shanmukha…)

In  the divine   wisdom of the sidhas, in the,
Anointing  with honey   that he did,
In the great  sacred   ash, in its,
Real  meaning which is  luster of Lord  Shiva (*Shanmukha..)

12.அன்னை மடித்தள பிள்ளையவன் ... சச்சி
தானந்த நாட்டினிக் கெல்லை அவன்
பண்ணும் ஏகாந்தர போதனவன் ... மலர்
பாதன் அவன் குருநாதனவன்(ஷண்முக ......)

Annai  madi  thala  pillayavan-Sachi-,
Thananda  naattukku  yellai avan,
Pannum    yekanthara  bodhan  avan, Malar
Padhan  avan  gurunadhanavan   (Shanmukha..)

He is the son who sits  on his mother’s lap, he is  ,
The  border  of the land   of divine  joy,
He is the one who teaches alone, He is ,
Flower like feet and   our  Guru  the lord (  Shanmukha..)

13.செல்வமெல்லாம் தரும் செல்வனவன் ... அன்பர்
சிந்தைக் கவர்ந்திடும் கள்வனவன்
வெல்லும் செஞ்சேவற் பாதகை ... உயர்த்திய
வீரனவன் அலங்காரனவன்(ஷண்முக ......)

Selvamellam tharum selvan  avan, anbar,
Chinthai   kavarnthidum  kalvanavan,
Vellum  chen chevar  pathaagai –Uyarthiya  ,
Veeranavan ,Alankaranavan (Shanmukha..)

He is the lad   who  gives  all wealth, He is the thief,
Who steals  the mind of his devotees,
He is the valorous one who unfurled,
The victorious flag  of the red cock, He one who decorates  himself (Shanmukha..)

14.சேர்ந்தவர்க்கென்றும் சகாயனவன் ... இன்பத்
தூயனவன் அன்பர் நேயனவன்
சேர்ந்தவரைத் தூரத்தாண்டியுமாய் ... நின்ற
சீலனவன் வள்ளி லோலனவன்(ஷண்முக ......)

Chernthavarkku  yendrum  sahayanavan-Inba  ,
Thooyanavan, anbar  neyanavan,
Chernthvarai   doorathu    aandiyumai nindra,
Seelan avan   , valli  lolanavan(Shanumukha..)

Her is always the helper to those  join him ,
He is sweet  and pure and friend   to his devotees,
He is the one who stood  far off as AAndito those who join him,
He is good natured and one   who is  in love with Valli  (Shanmukhan..)
15.அஞ்சுமுகத்தின் அருட்சுடராய் ... வந்த
ஆறுமுகப் பெருமானுமவன்
மிஞ்சிடும் அஞ்செழுத்தாரெழுத்தாய் ... வந்த
வேந்தைகொள் ஞானக் குழந்தையவன்(ஷண்முக ......)

Anju mukhathin   arut  chudaraai  -vantha,
Aaru mukha  perumanum avan,
Min jidum anjezhuthu aarezhuthai vantha,
Venthai  kol  jnana kuzhanthayavan  (Shanmukha..)

He  is also the  Lord  Shanmukha    who has  ,
Come as divine  luster of the five faced one,
He  is the king who came because  remaining letter,
Of five letters was added to six, He  is  the wise baby (Shanmukha,,)

16.முத்தொழிலாற்றும் முதற்பொருளாம் ... ஆதி
மூலசதா சிவ மூர்த்தியவன்
இத்தனை உண்மை மறந்தவனை ... சிறை
இட்டவனாம் பின்னர் விட்டவனாம்(ஷண்முக ......)

Muthozhilaathum  muthar porulaam –Aadhi,
Moola   sadhaa  shiva  moorthiyavan,
Ithanai  unmai  maranthavanai-Chirai,
Ittavanaam pinnar  vittavanaam  (Shanmukha..)

He is  the primeval  power  SAdha  Shiva,
Who is the first among those who do  the three  jobs,
He was the one who put  in prison God  who forgot,
The truth and later he released  him  (Shanmugha…)

17.வள்ளிதெய்வானை மணாளனவன் ... மனம்
மாலைகொள் ஆறிரு தோளனவன்
அள்ளியணைப்பவர் சொந்தமவன் ... புகழ்
ஆகம நான்மறை அந்தமவன்(ஷண்முக ......)

Valli  deivaanai  manaalanavan  -manam,
Malai  kol  aariru  tholanavan,
Alli anaippavar sondhamavan-Pugazh,
Aagama nan marai  anthamavan   (Shanmukha..)

He is the consort of Valli and DEvanai, He is the ,
Six  shouldered one who wears our mind as garland,
He is owned by those who takes and hugs him, He is  ,
The end of Agamas   and  the four  Vedas.(Shanmukha..)

18.கோலமுடன் காலை மாலையிலும் ... இரு
கோளங்கள் வானில் வரப் புரிவான்
ஓலையில் ஆணியை நாட்டுமுன்னே ... எந்தன்
உள்ளத்திலே கவி ஊற்றிடுவான்(ஷண்முக ......)

Kolamudan  Kalai  malayilum –yiru  ,
Golangal  vaanil  vara  purivaan,
Olayil  aaniyai naattu munne  -yenthan,
Ullathile kavi  oothiduvaan  (shanumkha,,)

In his  decorated  form in the evening and morning,
He will make  the two planets come in the sky,
Before  we pierce the nail on palm leaf,
He will  tell it   to my   heart.  (shanmukha..)

19.பேர்களெல்லாம் அவன் பேர்களன்றோ ... சொல்லும்
வேதமெல்லாம் வெரும் வாதமன்றோ
சார்வதெல்லாம் அருள் என்றிருந்தால் ... வினை
தாண்டிடெல்லாம் உலகாண்டிடெல்லாம்(ஷண்முக ......)

Perkalellam avan perkalandro  , chollum,
Vedamellam verum vadhamandro,
Charvathellam   arul   yendru  irunthal; Vinai,
Thadidellam ulagu  aadidellam   (Shanmukha..)

Are  not all names his names, Is not  ,
All the Vedas   are  simply  arguments,
If everything that  we depend is divine,
We can cross fate, we can win over  the world(Shanmukha..)

20.கும்பமுனிக்கருள் நம்பியவன் ... அன்பு
கொண்ட கஜானனன் தம்பியவன்
கும்பையணிந்தவன் கண்டு ... கண்டின்புரும்
ஜோதியவன் பரஞ்ஜோதியவன். (ஷண்முக ......)

Kumbha  munikku  arul  nambiyavan-anbu,
Konda gajanan  thambi yavan,
Kumbai yanithavan kandu, kandu  inburum  ,
Jothiyavan  paranjothiyavan  (shanmukha..)

He is divine God to  sage agasthya, he is,
The loving younger brother  to Lord Ganesa,
He is the luster  seeing which  the one who wears ,
Kumbai flower(Lord Shiva)   becomes happy, He is  the divine flame

No comments: