Sunday, December 18, 2016

Matha Pitha ne Panduranga

Matha Pitha ne Panduranga-a Hindi Bhajan
(Panduranga is  mother and father)

Translated by
P.R.Ramachabder

1,Matha Pithane Panduranga ,
Bandhu guru Panduranga

Panduranga  is mother and father,
Panduranga is relatives and teacher

2.Thandhe thaayi  Pandu Ranga,
Bandhu Balagaa  Pandu Ranga

Panduranga is other and father,
Panduranga  is relatives   and friends.

3. Sneha SAkhaa Pandu Raga,
Bandhu Guru Pandu Ranga

3.Panduranga   is the dear friend,
Panduranga   is relatives  and teacher

4.Parama Pavithra  Panduranga,
Pavana  Purusha  Panduranga

Panduranga is  divinely  pure,
Panduranga  is the holy male

5.Dheena Dathaa Panduranga,
Dhaya  Sindhu Pandurangaa,

5. Panduranga  is the giver to the oppressed,
Panduranga   is the ocean of mercy.

6.Mathsyavatharaa Panduranga,
Koormnavathara  Panduranga

Panduranga  in  fish incarnation,
Pandu  Ranga  is boar incarnation

7.Varahavathara  Panduranga,
Vamana  Moorthi Panduranga

Panduranga   is  tortoise incarnation,
Pandu Ranga   is the  Lord Vamana

8.Narasimhavathara Panduranga,
Bhargava   Rama  Panduranga,

Panduranga is man-lion incarnation.
Panduranga is Rama born in Bhrugu clan

9.Ramavathara  Panduranga,
Krishnavathara Panduranga

Panduranga is Rama incarnation,
Panduranga is Krishna  incarnation.

10.Budhavathara  Panduranga,
Kalkyavathara  Pandu Ranga

Panduranga is Budha incarnation,
Panduranga  is Kalki incarnation

11.Dasavathara  Panduranga,
Dheenavathara Panduranga

Panduranga  is the ten incarnations,
Panduranga  is the incarnation to the oppressed.


No comments: