Friday, June 19, 2015

Mruthynjaya Ashtothara

Mruthynjaya  Ashtothara

Translated by
P.R.Ramachander
( Mrutynjaya   the God who won  over death or God of death is a very powerful form of Lord Shiva. When as a young boy Markandeya  whose  death has been foretold at the age  of 16 , went and  embraced Lord Shiva ,the lord Killed the God of death  who was trying to take away the soul of Markandeya. This form of Lord Shiva is called Mrutunjaya  .  Lord Mruthyunjaya is  worshipped for getting longevity in life.)

1.om bhagavate namaha-Salutations  to the God
2.om sadaashivaaya namaha-Salutations to God  who is always at peace
3.om sakala tattvaatmakaaya namaha-Salutations to God  who is soul of all  religious principles
4.om sarvamantraroopaaya namaha-Salutations to God  who has the form of all manthras
5.om sarvayantraadhishThitaaya namaha-Salutations to God  who sits on all Yanthras
6.om tantra svaroopaaya namaha-Salutations to God  who has the form of  THanthra
7.om tattva vidooraaya namaha-Salutations to God  who is not attainable by Thathwas
8.om brahma rudraavataariNe namaha-Salutations to God  who took the  form of Rudra and Brahma
9.om neelakanThaaya namaha-Salutations to God  who has   blue neck
10.om paarvateepriyaaya namaha-Salutations to God  who is dear to Parvathi
11.om saumya sooryaagni lochanaaya namaha-Salutations to God  who has moon, sun and fire as eyes
12.om bhasmoddhoolita vigrahaaya namaha-Salutations to God  whose body  is  covered with sacred ash
13,om mahaamaNi makuTa dhaaraNaaya namaha-Salutations to God  who wears a great crown stdded  with gems
14.om maaNikya bhooshaNaaya namaha-Salutations to God  who wears rubies
15.om srishTisthiti pralayakaala roudraavataaraaya namaha -Salutations to God  who has taken the angry form at time of creation, upkeep and deluge.
16.om dakshaadhvara dhvamsakaaya namaha-Salutations to God  who destroyed fire sacrifice of Daksha
17.om mahaakaala bhedakaaya namaha-Salutations to God  who split the great God of death
18.om moolaadhaaraika nilayaaya namaha-Salutations to God  who stays  in the Mooladhara
19.om tattvaateetaaya namaha-Salutations to God  who beyond the philosophies
20.om gangaadharaaya namaha-Salutations to God  who carries  the  Ganges
21. om sarvadevaadhidevaaya namaha-Salutations to God  whois the God of all devas
22.om vedaantasaaraaya namaha-Salutations to God  who is the essence of the Vedanthas
23.om trivargasaadhanaaya namaha-Salutations to God  who is the material based on three  aspects
24.om anekakoTi brahmaanDa naayakaaya namaha-Salutations to God  who is the lord  of several crores of Brahmandas
25.om anantaadi naagakula bhooshaNaaya namaha-Salutations to God  who decorates himself with the serpent clan including Lord Adhi Sesha
26.om praNavasvaroopaaya namaha-Salutations to God  who has the form of OM
27.om chidaakaashaaya namaha-Salutations to God  who is the divine  sky
28.om aakaashaadi svaroopaaya namaha-Salutations to God  who has the form like Sky   and others
29.om graha nakshatramaaline namaha-Salutations to God  who puts planets and stars as  garland
30.om sakalaaya namaha -Salutations to God  who is everything
31.om kalanka rahitaaya namaha-Salutations to God  who is without any stains
32,om sakalalokaika kartre namaha-Salutations to God  who created all worlds
33.om sakalalokaika samhartre namaha-Salutations to God  who would destoy all the worlds
34.om sakala nigama guhyaaya namaha-Salutations to God  who is secret for all reasonings
35.om sakala vedaanta paaragaaya namaha-Salutations to God  who is an expert in all Vedanthas
36,om sakalalokaika varapradaaya namaha-Salutations to God  who gives boons to all the world.
37.om sakalalokaika shankaraaya namaha-Salutations to God  who is the Shankara   for all the world
38.om shashaanka shekharaaya namaha-Salutations to God  who has collected the moon
39.om shaashvata nijaavaasaaya namaha-Salutations to God  whopermanently stays in truth
40.om niraabhaasaaya namaha-Salutations to God  who does not have any false appearance
41.Om niraamayaaya namaha-Salutations to God  who is untainted
42,om nirlobhaaya namaha-Salutations to God  who does not have any confusion
43.om nirmohaaya namaha-Salutations to God  who does not have   attachment
44. om nirmadaaya namaha-Salutations to God  who does not have any pride
45.om nishchintaaya namaha-Salutations to God  who is never  worried
46.om nirahankaaraaya namaha-Salutations to God  who does not have any ego
47.om niraakulaaya namaha-Salutations to God  who is steady
48.om nishkalankaaya namaha-Salutations to God  who does not have any stain
49.om nirguNaaya namaha-Salutations to God  who is devoid of a;; qualities
50.om nishkaamaaya namaha -Salutations to God  who is devoid of any passion
51,om nirupaplavaaya namaha-Salutations to God  who never causes   adversity
52,om niravadyaaya namaha-Salutations to God  who is many
53.om nirantaraaya namaha-Salutations to God  who is permanent
54.om nishkaaraNaaya -Salutations to God  who is causeless
55.om niraantakaaya namaha-Salutations to God  who killed the god of death
56. om nishprapanchanaaya namaha-Salutations to God  who is honest
57.om nihasangaaya namaha-Salutations to God  who is unselfish
58.om nirdvandvaaya namaha-Salutations to God  who does not have jealosy
59.om niraadhaaraaya namaha-Salutations to God  who stands without support
60.om nirogaaya namaha -Salutations to God  who is free from all sickness
61.om nishkrodhaaya namaha-Salutations to God  who never gets angry
62.om nirgamaaya namaha-Salutations to God  who disppears
63.om nirbhayaaya namaha-Salutations to God  who is without fear
64.om nirvikalpaaya namaha-Salutations to God  who  does not waver
65.om nirbhedaaya namaha-Salutations to God  who does not have any differences
66.om nishkriyaaya namaha-Salutations to God  who does not act
67.om nistulaaya namaha-Salutations to God  who is incomparable
68.om nissamshayaaya namaha-Salutations to God  who does not have any doubt
69.om niranjanaaya namaha-Salutations to God  who is like the full moon
70,om niroopa vibhavaaya namaha -Salutations to God  who is without form and powerful
71.om nitya shuddha buddha paripoorNaaya namaha-Salutations to God  who is daily completely purely intelligent
72.om nityaaya namaha-Salutations to God  who is perennial
73.om shuddhaaya namaha-Salutations to God  who is pure
74.om buddhaaya namaha-Salutations to God  who is wise
75.om paripoorNaaya namaha-Salutations to God  who is  complete
76.om sacchidaanandaaya namaha-Salutations to God  who is divinely joyous
77.om adrushyaaya namaha-Salutations to God  who is invisible
78.om paramashaanta svaroopaaya namaha-Salutations to God  who has a form of great peace
79.om tejoroopaaya namaha-Salutations to God  who has a lustrous form
80.om tejomayaaya namaha -Salutations to God  who is filled with luster
81.om mahaaroudraaya namaha-Salutations to God  who is greatly angry
82.Om bhadraavataaraaya namaha-Salutations to God  who has taken an auspicious incarnation
83,om mahaabhairavaaya namaha-Salutations to God  who is the great Bhairava
84.om kalpaantakaaya namaha-Salutations to God  who brings the world to an end
85.om kapaalamaalaadharaaya namaha-Salutations to God  who wears the garland of skulls
86.om khaTvaangaaya namaha-Salutations to God  who is armed with wood from funeral pyre
87.om khaDga paashaankusha dharaaya namaha-Salutations to God  who is armed with sword. Rope  and goad ,
88.om Damaru trishoola chaapa dharaaya namaha-Salutations to God  who holds a drum , trident and a bow
89.om baaNa gadaa shakti bindipaala dharaaya namaha-Salutations to God  who holds arrows , mace  . Shakthi and Bindipala weapons
90.om tomara musala mudgara dharaaya namaha -Salutations to God  who holds javelin , pestle  and  hammer
91. om paTTisa parashu parigha dharaaya namaha-Salutations to God  who is armed with  spear , axe  and Parigha
92.om bhushunDee shataghnee chakraadyaayudha dharaaya namaha-Salutations to God  who is armed with Busundi  , SAthanee   and holy whhel
93.om bheeshaNakara sahasramukhaaya namaha-Salutations to God  who has one thousand  fearsome faces
94.om vikaTaaTTahaasa visphaaritaaya namaha-Salutations to God  who rent asunder  with his monstrous  laughter.
95.om brahmaanDa manDalaaya namaha-Salutations to God  who surrounds  Brahma’s universe
96.om naagendrahaaraaya namaha-Salutations to God  who wears  garland with king of serpents
97.om naagendravalayaaya namaha-Salutations to God  who is surrounded by  snakes
98.om naagendracharmadharaaya namaha-Salutations to God  who cloths himself with  hide of elephant(king of mountain)
99.om tryambakaaya namaha-Salutations to God  who is the  three  eyed
100. om tripuraantakaaya namaha-Salutations to God  who destroyed the three  cities
101,om viroopaakshaaya namaha-Salutations to God  who  has bad looking eyes
102.om vishveshvaraaya namaha-Salutations to God  who is the  lord of  universe
103.om vishvaroopaaya namaha-Salutations to God  who has a mega form
104.om vishvatomukhaaya namaha-Salutations to God  who
105.om mrityunjayaaya namaha-Salutations to God  who has won over deathNo comments: